Book Review of How rich countries got rich and why poor countries stay poor, E. Reinert

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1524-1525
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Development Studies
Volume43
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2007

Citeer dit