Book review of Jan Kok and Jan Van Bavel (eds.), De levenskracht der bevolking: Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum. Leuven: Leuven University Press

Hilde Bras*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)150-151
Aantal pagina's2
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jan.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit