Book Review of S.I. Spronk-van der Meer, The Right to Health of the Child : An Analytical Exploration of the International Normative Framework

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)232-234
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume176
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - okt-2015

Citeer dit