Book review of 'The Structure of Decidable Locally Finite Varieties'

Gerard Renardel de Lavalette

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  TijdschriftMededelingen van het Wiskundig Genootschap
  Volume34
  StatusPublished - 1991

  Citeer dit