Book review of: Vera Vriezen: Amnesty Justified? The need for a case by case approach in the interest of human rights

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)185-188
Aantal pagina's4
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume174
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-2013

Citeer dit