[Book review of:] Zenobia, Khadîja en Dolle Amina’s Gender en macht in de islamitische geschiedenis. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 29. Amsterdam: Aksant, 2009.

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

226 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)86-88
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2010

Citeer dit