Book review of Zwemer, J. (ed.) 2005. Zeeland 1950-1965. Vlissingen: Den Boer/De Ruiter

Hilde Bras*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)90-92
Aantal pagina's3
TijdschriftMens & Maatschappij
Volume81
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit