"Book Review: 'Open space: The global effort for open access to environmental satellite data'."

Philipp Olbrich

  OnderzoeksoutputAcademic

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)230-236
  Aantal pagina's7
  TijdschriftAstropolitics
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift3
  Vroegere onlinedatum30-okt-2018
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit