Book review: Perception and the Internal Senses. Peter of John Olivi on the Cognitive Functions of the Sensitive Soul, by Juhana Toivanen

OnderzoeksoutputAcademic

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)126-128
Aantal pagina's3
TijdschriftVivarium
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit