Book Review: Peter Cole and Brian McQuinn (eds), The Libyan Revolution and Its Aftermath

Christopher K. Lamont*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)634-635
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPolitical studies review
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - nov-2016

  Citeer dit