Book review (review of: J. Keiler, Actus reus and participation in European criminal law (diss. Maastricht), Cambridge: Intersentia 2013))

Anne Postma

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)165-170
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2015
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 16-aug.-2015

Citeer dit