Book Review - The entrepreneurial shift, R.R. Locke, K. Schoene

L. Karsten

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

The entrepreneurial shift, R.R. Locke, K. Schoene
Originele taal-2English
TijdschriftM&O. Tijdschrift voor Management en Organisatie
Volumeseptember
StatusPublished - 2006

Citeer dit