Boekbespreking: the heart of teaching economics: lessons from leading minds

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageBook review: the heart of teaching economics: lessons from leading minds
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)498
Aantal pagina's1
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume96
Nummer van het tijdschrift4616
StatusPublished - 19-aug-2011

Citeer dit