Book Review: The New Boss

Thomas Teekens*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)205-207
Aantal pagina's3
TijdschriftCultural Sociology
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum6-mei-2020
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2020

Citeer dit