Bookreview of A. Spanor, Probability theory and statistical inference

R.H. Koning*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)319 - 320
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume150
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2002

Citeer dit