Bookreview of R. Kaas, M. Goovaerts, J. Dhaene and M. Denuit, Modern Actuarial Risk Theory

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10 - 11
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Actuaris : magazine van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)
StatusPublished - 2002

Citeer dit