Bookreview of R.F. Speklé, Beyond generics: a closer look at hybrid and hierarchical governance

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  83 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)432-435
  Aantal pagina's4
  TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit