Bookreview of S. Dobson and J. Goddard, The economics of football

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)245 - 246
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomist-Netherlands
Volume151
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2003

Citeer dit