Samenvatting van: S.S.M. Peters & R.M. Beltzer, Inleiding Europees Arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, nr. 2.) Deventer: Kluwer 2013 en Gregor Thüsing, European Labour Law München: C.H. Beck 2013

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Book review on two books First, S.S.M. Peters and R.M. Beltzer,'Inleiding Europees Arbeidsrecht', Kluwer Deventer, 2013; second, G. Thuesing, 'European Labour Law', C.H. Beck, Muenchen, 2013.
Vertaalde titel van de bijdrageBooks
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2014/72
TijdschriftTijdschrift voor Recht en Arbeid
Volume2014
Nummer van het tijdschrift8/9
StatusPublished - 2014

Citeer dit