Botulinum neurotoxin (BoNT) treatment in functional movement disorders: long-term follow-up

Yasmine Em Dreissen, Franka Lambert, Joke M Dijk, Johannes Htm Koelman, Marina Aj Tijssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1120-1121
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry
Volume91
Nummer van het tijdschrift10
Vroegere onlinedatum13-jul-2020
DOI's
StatusPublished - okt-2020

Citeer dit