Bouwen aan duurzaamheid - Een onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de invoering van de statiegeldregeling voor het stimuleren van duurzaam bouwen op vrije kavels

Dafne Kuipers

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

197 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport heeft betrekking op een onderzoek naar de statiegeldregeling. Deze regeling houdt in dat bij de aanschaf van de bouwgrond de koper statiegeld betaalt dat hij terugkrijgt wanneer aantoonbaar duurzaam gebouwd is. Om effectief te zijn, moet het bedrag substantieel zijn, dat wil zeggen ongeveer 5.000 tot 12.000 per woning (Biemond en Noorman, 2001: 23).
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's70
StatusPublished - 2002

Citeer dit