Bouwen in Latium in de archaische periode

Onderzoeksoutput

Samenvatting

10.1 Veldgegevens en reconstructies Dit proefschrift presenteert een overzicht en een analyse van de architectuur in Latium uit de archai'sche periode (ca. 600 - 450 v. Chr.). Het onderzoek startte met de inventarisatie van de archeologische bronnen die betrekking hebben op de archaische huizen en tempels in Latium vetus. Tijdens deze beginfase van het onderzoek manifesteerden de huizen, in de meest brede betekenis van het woord,' zich als lastige artefacten. Dat wil zeggen dat in meer dan de helft van de gevallen een groot verschil bleek te bestaan tussen de veldgegevens aan de ene en de reconstructies aan de andere kant. Een aantal onderzoekers heeft de antieke literaire bronnen gebruikt voor de reconstructies van de huizen (zowel voor de plattegronden als voor de opstanden). In deze traditie gebruikt men de theorieen van Vitruvius, bijvoorbeeld bij de reconstructies van de tempels op de S. Omobono site, de tempel op het Capitool in Rome, ternpel 1 in Satricum en de huizen aan de voet van de Palatijn. Bij de reconstructie van dit laatste huis is nog een ander fenomeen zichtbaar, namelijk het ontlenen van gegevens uit andere contexten, in dit geval de architectonische detaillering en rneubilering van Etruskische grafkamers. Daarnaast doet nog een derde krachtenveld van zich spreken in de reconstructies, namelijk de Rome-centralistische redenering. Een goed voorbeeld daarvan is de reconstructie van de Capitolijnse tempel in Rome, zoals deze door Gjerstad is gereconstrueerd. De achterliggende gedachte hierbij is dat de andere tempels in Rome en Latium zijn gebouwd naar voorbeeld van deze tempel op het Capitool in Rome. Dus, vice versa, mag in deze redenering de Romeinse tempel op het Capitool worden gereconstrueerd door gebruik te maken van gegevens van de tempels in Latium. Gjerstad heeft als het ware een eclectische methode toegepast waarin hij architectonische terracotta elementen van andere sites heeft gebruikt voor de reconstructie van de decoratie van het dakvan de Capitolijnse tempel, bijvoorbeeld uit Velletri en van de S. Omobono site in Rome. Een nauwkeurige controle van de reconstructies door rniddel van een vergelijking van de reconstructies met de veldgegevens bleek dan ook uiterst noodzakelijk, maar ook zeer tijdrovend.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Attema, Peter, Supervisor
Datum van toekenning18-nov-2010
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789077922750
StatusPublished - 2010

Keywords

  • Woningen
  • Bouwkunst
  • 500 v.C.-400 v.C.
  • 600 v.C.-500 v.C.
  • pre-klassieke archeologie ;
  • Lazio

Citeer dit