Bovine jugular vein thrombosis in the Fontan circulation

PH Schoof*, AD Koch, MG Hazekamp, TW Waterbolk, T Ebels, RA Dion

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1038-1040
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Volume124
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - nov.-2002

Citeer dit