Bowing to Authority: the COVID-19 Experience

OnderzoeksoutputAcademic

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)234-239
Aantal pagina's6
TijdschriftUniversity of Bologna Law Review
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-apr.-2020

Citeer dit