Bradwardine, Thomas: Geometria Speculativa - Latin - G. Molland

J. D. North*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)205
  Aantal pagina's1
  TijdschriftAnnals of Science
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - mrt-1990

  Citeer dit