Brain-inspired computer vision with applications to pattern recognition and computer-aided diagnosis of glaucoma

Onderzoeksoutput

709 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op het ontwikkelen van nieuwe algoritmen voor visuele patroonherkenning die zijn geïnspireerd op de vormselectieve neuronen in de visuele cortex. Het proefschrift behandelt drie toepassingen in computervisie en één praktische toepassing in de oogheelkunde.

In het eerste deel van het proefschrift onderzoeken we het inhibitie-verschijnsel dat optreedt in verschillende lagen van de visuele cortex en proberen we vervolgens computationele modellen te construeren voor vormdetectie en objectherkenning. Vervolgens demonstreerden we de effectiviteit van het voorgestelde inhibitie-aangevulde COSFIRE-model van vormselectieve neuronen op drie toepassingen, die de exclusieve detectie zijn van vasculaire birurcaties in retinale fundusafbeeldingen, de herkenning en lokalisatie van architecturale en elektrische symbolen en de herkenning van handgeschreven afbeeldingen cijfers.

In het tweede deel concentreren we ons op de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem dat oogartsen helpt bij het bevolkingsonderzoek naar glaucoom in retinale fundusbeelden. Het systeem bestaat uit lokalisatie en afbakening van de optische schijf, segmentatie van de beker en de berekening van de verticale beker-schijfverhouding. We evalueren de prestaties van de voorgestelde aanpak op acht openbaar toegankelijke datasets en demonstreren de effectiviteit en het generalisatievermogen. Het systeem zou kunnen worden ingezet als onderdeel van een populatiegebaseerde glaucoomscreening.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Petkov, Nicolai, Supervisor
  • Azzopardi, George, Co-supervisor
Datum van toekenning4-dec.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0274-1
Elektronische ISBN's978-94-034-0273-4
StatusPublished - 2017

Citeer dit