Hersenperfusie SPECT analyse: New insights in mild cognitive impairment and neuromyelitis optica

  Onderzoeksoutput

  739 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van dit proefschrift was om aan te tonen dat hersenperfusie SPECT kan helpen bij het verhelderen van belangrijke vragen met betrekking tot het prodromale “Mild Cognitive Impairment” (MCI) stadium van de ziekte van Alzheimer (AD) en recidiverende Neuromyelitis Optica (NMO). Dit is niet alleen relevant gezien ons beperkte begrip van deze neurologische aandoeningen, maar ook omdat hersenperfusie SPECT een goedkope en wereldwijd toegankelijke technologie is. Een algemene introductie van deze neuroimaging-technologie wordt geboden, inclusief een nieuwe beeldanalysebenadering, gebaseerd op de “graph theory”, om de connectiviteit van de hersenen te bestuderen. MCI en recidiverende NMO worden ook kort beschreven, evenals relevante vragen met betrekking tot hersenperfusie bij deze ziekten. Onze bevindingen duiden erop dat de studie van hersenconnectiviteit, gebaseerd op perfusie SPECT gecombineerd met “graph theory” analyse, haalbaar en nuttig is voor zowel het onderzoeken van complexe problemen zoals cerebrovasculaire reactiviteitsveranderingen in MCI, als voor klinisch gebruik. Aan de andere kant leverde hersenperfusie SPECT gecombineerd met voxel-gebaseerde analyse bewijs dat hersen-microvasculatuur een vroeg ziektedoelwit is bij recidiverende NMO, wat suggereert dat perfusieveranderingen belangrijk zouden kunnen zijn bij de ontwikkeling van hersenstructuurafwijkingen bij deze ziekte. Bovendien geven onze bevindingen aan dat het aantal aanvallen van optische neuritis per patiënt een potentiële confounder is bij het vergelijken van recidiverende NMO patiënten met controles, voor zowel weefselvolumes als perfusie, en vraagt aandacht voor toekomstige studies. De bevindingen die in dit proefschrift worden gepresenteerd, kunnen dus belangrijke klinische implicaties hebben en daarom het potentieel voor praktische toepasbaarheid.
  Vertaalde titel van de bijdrageHersenperfusie SPECT analyse
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • De Deyn, Peter, Supervisor
  • Boellaard, Ronald, Supervisor
  • Kremer, Berry, Beoordelingscommissie
  • Roerdink, Jos, Beoordelingscommissie
  • Booij, J., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning5-mrt-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0473-8
  Elektronische ISBN's978-94-034-0472-1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit