Hersenstimulatie in de Lage Landen: terug van nooit weggeweest?

C. Baeken*, A. Aleman, P. Sienaert, A. T. Sack

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageBrain stimulation in the Low Countries: Back from the past?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)586-587
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume59
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1-okt-2017

Citeer dit