BRCA1/2 testing rates in epithelial ovarian cancer: A focus on the untested patients

Lieke Lanjouw*, Marian J.E. Mourits, Joost Bart, Arja Ter Elst, Lieke P.V. Berger, Annemieke H. Van Der Hout, Naufil Alam, Geertruida H. De Bock

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'BRCA1/2 testing rates in epithelial ovarian cancer: A focus on the untested patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry