Break Out! Op visuele ontdekkingstocht door een (inclusieve?) stad

Arlinde Dul, Bettina van Hoven

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)30-32
Aantal pagina's3
TijdschriftGeografie
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2019

Citeer dit