Breaking free: endocytosis and endosomal escape of extracellular vesicles

L. Ribovski, B. S. Joshi, J. Gao, Inge S. Zuhorn*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

2 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)
Filter
Erratum

Zoekresultaten