‘Breaking the bubble’: Hoe historisch redeneren kan bijdragen aan inleven en het begrijpen van andere perspectieven

Bertjaap van der Ploeg, Tim Huijgen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

9 Downloads (Pure)

Samenvatting

De afgelopen periode woedde er een wereldwijde beeldenstorm. Woede over de politiemoord op George Floyd in de Verenigde Staten leidde in meerdere landen tot het neerhalen van standbeelden en het offline halen van televisieseries ie met het slavernijverleden en racisme werden geassocieerd. Tegelijkertijd ontstonden tegendemonstraties van mensen die dezelfde beelden wilden bewaken als onderdeel van hun cultuur en geschiedenis.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-13
Aantal pagina's4
TijdschriftVeerkracht. Een tijdschrift voor lerarenopleiders en opleiders primair onderwijs
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1-nov-2020

Citeer dit