Breakpoint analysis by fluorescence in situ hybridization in myelodysplastic syndromes with t(3;12)(q26;p13) and expression of EVI1

AA van de Loosdrecht*, K Kok, B de Vries, AY van der Veen, E van den Berg, MT Esselink, P Marynen, E Vellenga, GW van Imhoff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1857-1858
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume14
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-2000

Citeer dit