Breeding in a warming world: Evolution of avian breeding time under climate change

Phillip Gienapp

  Onderzoeksoutput

  380 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het ziet ernaar uit dat de koolmees in Nederland zich niet op tijd zal kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering, concludeert de bioloog Phillip Gienapp. Omdat het hoofdvoedsel van hun jongen uit rupsen bestaat, is het relatieve tijdstip van broeden ten opzichte van de rupsen belangrijk voor het broedsuccess van de mezen. In Nederland zijn de rupsen zich echter de afgelopen decennia door temperatuurverhogingen in het voorjaar twee weken eerder gaan manifesteren, terwijl de legdatum van de koolmees slechts gemiddeld drie dagen is vervroegd. Daardoor kan de mees zijn jongen niet meer onder optimale omstandigheden grootbrengen en is het broedsucces minder groot. Op basis van zijn onderzoeksgegevens uit het veld en langetermijnvoorspellingen van de klimaatveranderingsprocessen toont Gienapp, met theoretische rekenmodellen, aan dat de koolmees er ook in de komende honderd jaar niet in zal slagen zijn jongen groot te brengen in de periode dat het rupsenaanbod het gunstigst is. De snelheid van de klimaatverandering is namelijk groter dan de snelheid van de mogelijke evolutionaire verandering van de legdatum.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Visser, Marcel, Supervisor
  Datum van toekenning3-jan-0001
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9090199268
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit