Brent geese in a meta-ecosystem: The ecology of migratory species at different scales

Willemke Fokkema

Onderzoeksoutput

392 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door hun afhankelijkheid van verschillende gebieden tijdens specifieke perioden gedurende het jaar lopen trekkende soorten gevaar in de huidige veranderende wereld. Daarom is het belangrijk om de ecologie van deze soorten beter te begrijpen, zowel op grote schaal: de hele trekroute, als op kleine schaal: de interacties met bijvoorbeeld voedsel. In dit proefschrift wordt de ecologie van de rotgans bestudeerd op verschillende ruimtelijke schalen. Allereerst worden de onderliggende redenen voor het trekgedrag behandeld, waarbij wordt aangetoond dat verschillen in behoeften tussen ouders en hun jongen een belangrijke verklaring voor het trekgedrag van verschillende soorten kan zijn. Vervolgens wordt het terreingebruik van de rotgans bestudeerd, voor de hele trekroute en lokaal, in de Waddenzee, met behulp van nieuwe netwerktechnieken. Met netwerktechnieken is statistisch aan te tonen dat rotganzen verschillende bewegingspatronen laten zien afhankelijk van het terreintype dat gebruikt wordt. Ook wordt aangetoond dat rotganzen die in het Waddenzeegebied weilanden gebruiken korter op dezelfde plek blijven, door verstoring, en meer verschillende plekken gebruiken, door een homogeen aanbod van hoge kwaliteit voedsel, dan rotganzen die natuurlijke kwelders met een heterogeen plantenaanbod gebruiken, welke het oorspronkelijke terrein van rotganzen in het voorjaar vormen. Tenslotte worden de interacties van rotganzen met hun voedsel op de kwelder bestudeerd, waarbij wordt aangetoond dat rotganzen de planten met de hoogste suikergehalten kiezen. Deze hoge suikergehalten vormen een aanpassing aan de zoute omgeving. Met hoge zoutwaarden in de plant wordt dezelfde aanpassing bereikt, maar planten met deze strategie worden door rotganzen juist vermeden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Olff, Han, Supervisor
  • van der Jeugd, Henk, Co-supervisor
Datum van toekenning22-sep.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9946-1
Elektronische ISBN's978-90-367-9945-4
StatusPublished - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brent geese in a meta-ecosystem: The ecology of migratory species at different scales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Metawad

    Piersma, T. (Hoofdonderzoeker), Olff, H. (Hoofdonderzoeker), Govers, L. (Postdoc), Crets - Fokkema, W. (PhD student), Reneerkens, J. (PhD student), Oudman, T. (PhD student), Geest ,van der, M. (PhD student), de Goeij, P. (Technician), Hooijmeijer, J. (Technician), Bijleveld, A. (PhD student), Lok, T. (PhD student) & Duijns, S. (PhD student)

    01/01/201101/01/2018

    Project: Research

Citeer dit