Brentano's Mind

Carlo Ierna*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)763-764
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the History of Philosophy
Volume56
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - okt-2018

Citeer dit