Brexit en de EU-coördinatie van socialezekerheidsregelingen

G.J. Vonk*, J. Kuipers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer39
Pagina's (van-tot)28-32
Aantal pagina's5
TijdschriftMaandblad Belastingbeschouwingen
Volume2021
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 15-okt-2021

Citeer dit