Bridging the implementation gap: A study on sustainable implementation of interventions in child and youth care organizations

Pauline Brigitta Goense

Onderzoeksoutput

1886 Downloads (Pure)

Samenvatting

De kennis over wat er werkt voor kinderen en jongeren die problemen hebben die zich uiten in gedrag als veel ruzie maken, tegendraads zijn, vechten, heeft de laatste jaren een ware vlucht genomen. Interventies waarvan de effectiviteit is aangetoond worden gezien als de voertuigen waarmee deze kennis over ´wat werkt´ kan worden toegepast in de praktijk. De uitkomsten voor kinderen, jongeren en hun families zijn echter niet in dezelfde mate verbeterd als de toename aan kennis. Dit verschil in de kennis over wat er werkt en de toepassing en het gebruik van deze kennis in de praktijk, heet ook wel de implementatiekloof. In dit proefschrift wordt ingegaan op een aantal vragen omtrent de implementatiekloof, de focus ligt hierbij op de juiste toepassing van de interventie door de professional (de zogeheten ‘behandelintegriteit’).
De resultaten van het onderzoek in dit proefschrift laten zien dat 1) ondanks dat het meten van behandelintegriteit belangrijk is, deze meting vaak ontbreekt of niet onder de juiste omstandigheden is uitgevoerd in studies, 2) toepassing van interventies met een hoge mate van behandelintegriteit een daadwerkelijke verbetering oplevert voor de uitkomsten van cliënten, en 3) gerichte en continue ondersteuning van professionals noodzakelijk is om hen in staat te stellen de interventie uit te voeren zoals bedoeld. In die ondersteuning is feedback op behandelintegriteit essentieel. Het organiseren van ondersteuning rond veel voorkomende, werkzame factoren in interventies kan een eerste stap zijn om ondersteuning voor professionals die meerdere interventies bieden, te integreren en uitvoerbaar te maken.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Yperen, Tom, Supervisor
  • Boendermaker, Leonieke, Co-supervisor
Datum van toekenning22-sep.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8985-1
Elektronische ISBN's978-90-367-8984-4
StatusPublished - 2016

Citeer dit