Bringing Home Animals: Final-Stage Jomon and Okhotsk Culture Food Technologies

Aripekka Oskari Junno

Onderzoeksoutput

256 Downloads (Pure)

Samenvatting

Organische resten die zijn achtergebleven in oud aardewerk worden in dit proefschrift gebruikt om de diversiteit en verandering in de voedselverwerking van laat-Holocene jager-verzamelaars gemeenschappen in het kustgebied van Noord-Hokkaido (1750 v.Chr.-1250 n.Chr.) te reconstrueren. De late Holoceen-periode in deze regio was zeer dynamisch en werd gekenmerkt door migraties en culturele overgangen. Het onderzoek naar deze processen is over het algemeen gebaseerd op typologische variatie in aardewerk, dat veelvuldig is teruggevonden uit deze periode. De Okhotsk-culturen (400-1100 n.Chr.) vormen de focus van dit proefschrift. Hun complexe aanbidding van dieren, hun gevarieerde stijl van levensonderhoud en de veelzijdige huishoudelijke activiteiten bieden een rijke context om veranderende voedselgewoonten verder te onderzoeken. Het primaire doel is om patronen van continuïteit en verandering nader te begrijpen, zowel op de lange termijn als op een grote schaal. Dit vereiste een verbetering van de chronologie van de regio, die grotendeels berustte op aardewerk typologieën in plaats van koolstofdateringen. De grote vraag daarbij was of de nauwe samenhang tussen het gebruik van aardewerk en de verwerking van aquatische hulpbronnen in het vroege holoceen, ook in deze laat-holocene culturen bleef voortbestaan. De conclusie in dit proefschrift is dat dit oude patroon verdween en dat er een grotere verscheidenheid aan aardewerk opkwam. Deze belangrijke verschuivingen in de keuken kunnen dankzij nieuwe onderzoeksmethoden beter gedateerd worden. Ten slotte suggereert de analyse binnen één huishouden dat er een differentiatie ontstond in gebruik van aardewerk bij het verwerken van verschillende voedselbronnen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Stockholm University
Begeleider(s)/adviseur
  • Jordan, Peter, Supervisor
  • Isaksson, Sven, Supervisor, Externe Persoon
  • Kato, Hirofumi, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning26-okt.-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit