Britain and the working time regulations

A. Blair, J. Leopold, L. Karsten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)51 - 56
Aantal pagina's6
TijdschriftPolitics
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2001

Citeer dit