British classical economists and their methodological heritage: A review of Deborah A. Redman's The Rise of Political Economy as a Science

Frank Hindriks*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)145-152
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Economic Methodology
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit