Broadening perspectives about incorporating international medical graduates

Hongbin Wu*, Xiaoming Xu

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)475-477
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMedical Education
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift5
  Vroegere onlinedatum8-feb-2022
  DOI's
  StatusPublished - mei-2022

  Citeer dit