Bronchial Provocation Testing Can Be Improved by Using Dry Powder Adenosine Instead of Nebulized Adenosine Monophosphate

Anne J. Lexmond*, Ilse M. Boudewijn, Paul Hagedoorn, Siebrig Schokker, Claire A. Cox, Judith M. Vonk, Nick H. T. ten Hacken, Henderik W. Frijlink, Sebastiaan J. Vroegop, Maarten van den Berge

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
385 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)391-394
Aantal pagina's5
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume197
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum26-jun.-2017
DOI's
StatusPublished - 1-feb.-2018

Citeer dit