Bronchoscopic lung volume reduction: A new treatment modality for patients with severe emphysema

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  3308 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Bronchoscopische long volume reductie
  COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronische obstructieve longziekte en is een verzamelnaam voor chronisch bronchitis en longemfyseem. In Nederland wordt het aantal COPD patiënten geschat op 400.000 en is het een van de vijf meest voorkomende doodsoorzaken. COPD is een ongeneeslijke ziekte. Voor patiënten met zeer ernstig COPD zijn de huidige behandelopties als stoppen met roken, (inhalatie-) medicatie, voeding, longrevalidatie en zuurstof onvoldoende effectief. Voor slechts een hele kleine groep van deze patiënten is een longvolume reductie chirurgie of een longtransplantatie mogelijk. Deze behandelingen zijn erg belastend, schaars en duur. Daarom zijn minder belastende longvolume reductie behandelingen ontwikkeld. In dit proefschrift onderzochten we twee nieuwe bronchoscopische behandelingen bij patiënten met ernstig emfyseem: de longvolume reductie behandeling met “éénrichtingsventielen” en de behandeling met met “coils”. Bronchoscopische longvolume reductie middels eenrichtingsventielen zorgt bij zorgvuldig geselecteerde patiënten met ernstig emfyseem voor een belangrijke verbetering in de longfunctie, het inspanningsvermogen en de kwaliteit van leven. We hopen dat met deze mooie resultaten de behandeling in de standaard, verzekerde zorg voor COPD komt. Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een behandeling met eenrichtingsventielen hebben we aangetoond dat een longvolume reductie behandeling met coils een goede behandelingsoptie is. De werkzaamheid en het veiligheidsprofiel van deze behandeling zal nog verder moeten worden geëvalueerd in grote gerandomiseerde gecontroleerde studies met langere follow-up.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kerstjens, Huib, Supervisor
  • Slebos, Dirk Jan, Co-supervisor
  • ten Hacken, Nicolaas, Co-supervisor
  • Hartman, J.E., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning25-apr-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8773-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-8772-7
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit