Bruggen bouwen tussen vergoedingsbeleid en farmaco-economisch onderzoek: Procedures verschillen opvalllend

Maarten Postma, LMA Jansen, Jacobus Brouwers

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)257-259
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume139
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit