Budgetten blijven belangrijk: Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen budgetten en een turbulente omgeving

Monique Hopmans, Paula van Veen-Dirks, Michael Corbey

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)405-413
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume81
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit