Building blocks of a legal system. Comments on Summers' Preadvies for the Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.

B Verheij

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)200 - 204
Aantal pagina's4
TijdschriftRechtsfilosofie & Rechtstheorie
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2005

Citeer dit