Building genomic infrastructure: Sequencing platinum-standard reference-quality genomes of all cetacean species

Phillip A. Morin*, Alana Alexander, Mark Blaxter, Susana Caballero, Olivier Fedrigo, Michael C. Fontaine, Andrew D. Foote, Shigehiro Kuraku, Brigid Maloney, Morgan L. McCarthy, Michael R. McGowen, Jacquelyn Mountcastle, Mariana F. Nery, Morten Tange Olsen, Patricia E. Rosel, Erich D. Jarvis

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
219 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1356-1366
Aantal pagina's11
TijdschriftMarine Mammal Science
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum17-aug.-2020
DOI's
StatusPublished - okt.-2020

Citeer dit