Building Mid-Republican Rome: Labor, Architecture, and the Urban Economy

Remco Bronkhorst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)65-67
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume62
StatusPublished - feb-2020

Citeer dit