Bundeling van kracht, of gezamenlijk op jacht? De relatie tussen netwerkpositie en het economisch presteren van zzp'ers

S. Koster, nardo de vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)325 - 344
Aantal pagina's20
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2011

Citeer dit